Anatomische of tweehandige handschoen?

Een handschoen wordt anatomisch genoemd, als die voor de ene hand een andere vorm heeft dan voor de andere hand.

Tweehandige handschoenen kunnen aan beide handen worden gedragen; dit is meestal het geval bij dunnere handschoenen.

Handschoenen te beschermen tegen de vogelgriep

De vogelgriep wordt veroorzaakt door een virus (hier het hoogpathogene H5N1), die zich verspreidt onder vogels. De griep is bewezen op de mens overdraagbare voornamelijk via inademing, maar ook door contact besmetting. Tot nu toe is geen mens op mens overdracht is aangetoond, maar dit kan door een genetische mutatie van het virus te veranderen. Een dergelijke verontreiniging is mogelijk in de omgeving van de dode of besmette vogels, via de lucht of door contact besmetting van vogels afscheidingen of ontlasting. Typische toepassingen waar het risico bestaat, is het verwijderen van dode vogels, het slachten en de eliminatie van verdachte besmette vogels, post-mortem onderzoek van de vogels, de medische zorg aan verdachte besmette personen (uit voorzorg).

Welke handschoenen zal beschermen?

De eerste vereiste van toepassing op handschoenen die bescherming bieden tegen het vogelgriepvirus wordt vloeistofdicht, dat wil zeggen in overeenstemming met de EN 374-1 voor de penetratie testen. Daarnaast moet de handschoen vloeistofdicht blijven tijdens de volledige periode van blootstelling. Het moet dus bieden voldoende mechanische sterkte om eventuele schade op de handschoen, zoals knippen, addertje onder het gras of een traan die zou breken de barrière te voorkomen. Natuurlijk, de handschoenen wegwerp; zij na gebruik op een juiste manier worden weggegooid om verdere besmetting te voorkomen. 

Zo dunne wegwerphandschoenen (zoals Solo 992/995 of Solo Ultra 997) zijn alleen aanvaardbaar als er geen mechanische spanningen of risico's verbonden aan de job, bijvoorbeeld beperkt tot laboratorium werken. 

Selectie van de juiste handschoen hangt af van de opdracht die moet worden uitgevoerd, dat wil zeggen mechanische belastingen en functionaliteit nodig. Voor het verzamelen en afvoeren van dode vogels, alsmede de sanering van oppervlakken en bodem, handschoenen zoals Vital Eco 115/117, Duo-Mix 405, Optinit 472 of Ultranitril 492 zijn van toepassing, maar ook andere handschoenen van de Mapa-Professional range kan worden gekozen afhankelijk van de functionaliteit eisen. We zijn nu in het proces van het controleren van de efficiëntie van de Bio-Pro handschoen tegen dit virus; mits dit wordt bevestigd, kan het nuttig zijn om onze Bio-Pro 860 handschoen aan te bevelen als een onderhandschoen in deze gevallen waar mechanische beschadigingen zijn zeer waarschijnlijk zijn.

Wat is het verschil tussen een eerste, tweede en derde graad brandwond?

Een eerste brandwond beïnvloedt alleen de epidermis. 

Een tweedegraads verbranding beïnvloedt de dermis op een bepaald niveau (oppervlakkig of diep). 

Een derdegraads brandwond heeft invloed op zowel de opperhuid en de lederhuid, ze volledig te vernietigen. Regeneratie is niet mogelijk. 

Scalding optreden bij 45 ° C en versnelt als de temperatuur stijgt.

Wat is HDPE?

HDPE wordt overeenkomt met High Density Polyethyleen vezels. 

Maakt gebruik van HDPE-vezels zorgen voor een uitstekende snijweerstand met verminderde dikte voor een goede beweeglijkheid.

Wat is DMF?

Dimethylformamide (of DMF) een oplosmiddel gebruikt in een verscheidenheid van toepassingen in de chemische industrie. DMF wordt ook gebruikt in het productieproces van handschoenen uit polyurethaan (PU) en derivaten. DMF is een chemische stof die tijdens gebruik kunnen worden ingeademd of via de huid opgenomen. Het is geclassificeerd als schadelijk bij inademing en huidcontact. In geval van langdurige of herhaalde blootstelling kan DMF effecten hebben op de lever. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zijn vastgelegd in verschillende landen en deze limieten aan te geven maximale concentratie in de lucht waarmee MAPA handschoenen in polyurethaan voldoen.

In norm EN 407, wat overeenkomt met de contact-hittebestendigheid?

Het contact-hittebestendigheid wordt dat overeenkomt met de tweede figuur onder het pictogram EN 407. 

Norm EN 407 - Contact-warmte-niveau maatregelen of het duurt meer dan 15 seconden om de temperatuur in de handschoen te verhogen met 10 ° C, in een omgeving bij kamertemperatuur en met de hete deel in voortdurend contact. 

De temperatuur van het deel is afhankelijk van de in de Standaard-niveau: 

> Niveau 1 - 100 ° C 

> Niveau 2 - 250 ° C 

> Niveau 3 - 350 ° C 

> Niveau 4 - 500 ° C 

Sommige materialen kunnen smelten bij hoge temperaturen en de aantasting van de handschoen mechanische eigenschappen. 

EN 407 heeft geen betrekking op degeneratie van de materialen: een handschoen kan de norm te voldoen, ook al zijn samenstellende materialen verslechteren bij de gedefinieerde temperaturen.

Wat is chlorering?

Het gaat wassen in water dat opgeloste chloor, gevolgd door neutralisatie en spoelen om resten te elimineren. Chlorering kan op de productielijn (in welk geval de binnenkant van de handschoen is gechloreerd) worden uitgevoerd of bij de post-productie fase (de handschoen wordt zowel binnen als buiten gechloreerde). De chloor wijzigt de chemische structuur van het oppervlak van de handschoen. Het proces is permanent en onomkeerbaar. Chlorer

Waarom chloreren?

Rubber niet wegglijdt, vooral natuurlijke latex. Chloreren maakt het oppervlak glad handschoen waardoor het makkelijker om aan te trekken. Het is daarom een ​​essentieel proces voor handschoenen zonder katoen gevlokte interior of wanneer er geen poeder te helpen verlichten ze aan. Eenmalig gebruik, "niet-gepoederde" disposable handschoenen gemaakt van natuurlijke of synthetische (nitril, etc.) rubber worden gechloreerd. 

Zijn er ook nadelen? 

Dat chloor gebruikt in deze werkwijze kan milieuproblemen de fabrikant creëren. Voorts handschoenen aldus behandelde in het algemeen duurder dan de "poeder" version. Ten slotte kan handschoenen die hun buitenoppervlak hebben gehad gechloreerde glad zijn en de grip is dus minder betrouwbaar. 

Gebruikte handschoenen evenals hun verpakking moeten negatieve effecten op het milieu hebben.

De handschoenen en verpakking zijn biodegradables?

Slechts natuurlijke latex wordt aanzienlijk verminderd door oxidatie bij blootstelling aan zonlicht (UV). Echter, de biologische afbraak is dan voor organisch afval. Handschoenen van andere materialen zoals natuurlijke of synthetische vezels zijn alleen slighty biologisch afbreekbaar of helemaal niet.

Kunnen de handschoenen worden verbrand?

Gebruikte handschoenen en de verpakking kan in het algemeen worden vernietigd in huisvuilverbrandingsovens of soortgelijke apparatuur. Echter, PVC (of vinyl) handschoenen een probleem waar verbranding groot volume gewenst opleveren. In feite, verbranding van deze handschoenen tot hoge niveaus van waterstofchloride wordt vrijgegeven, met mogelijke schade aan de verbrandingsinstallaties. 

Het is vermeldenswaard dat de handschoenen die tijdens het gebruik zijn verontreinigd met producten die biologisch of chemisch zijn gevaarlijk moeten worden bewaard en vernietigd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving met betrekking tot gevaarlijk afval. 

En verpakking? 

Polyethyleen en kartonnen verpakkingen voldoen aan de Europese Richtlijn 94/62 / EEG (bestelnummer. 98-638 van 20 juli 1998), en kan worden verbrand of gerecycled.

Hoe maak je een chemische tafel van verzet te lezen?

Mapa Professional product brochures geven gedetailleerde informatie over de prestaties van beschermende handschoenen in contact met chemicaliën. Wat is het proces betrokken? 

Hoe het op te nemen?

Er zijn twee fenomenen die de weerstand van een handschoen karakteriseren om contact met een bepaalde chemische stof: 

Degradatie: verslechtering van de handschoen, gemanifesteerd door modificatie van de fysische eigenschappen (bijvoorbeeld verzachtende, verharding.). 

Permeatie: een fenomeen dat kenmerkend oplosmiddelen die, afhankelijk van het type kunnen geleidelijk doordringen in de handschoen, soms zonder zichtbare tekenen van degradatie. 

De Mapa Professional tabellen ook de resultaten van afbraak en permeatie testen uitgevoerd in een laboratorium (zie beschrijving van de tests hieronder). Ze tonen: 

Een verslechtering index van 1 tot 4 met een hoge score die lage afbraak van de handschoen in contact met de chemicaliën. 

Transit tijd: in minuten, verkregen op basis van de permeatie test uitgevoerd volgens de norm EN 374, tenzij anders is bepaald. 

Een permeatie index van 1 tot 6, volgens de norm EN 374, waar, hoe hoger de score des te langer de tijd genomen voor de chemische om de handschoen doordringen. 

Om te helpen bij het kiezen van de meest geschikte handschoenen, Mapa biedt een Resistance Chemical Index. De sleutel tot de index is als volgt: CHEMISCHE WEERSTAND INDEX 

+ + Langdurig contact van de handschoen met de chemische stof is mogelijk (binnen de grenzen van de looptijd) 

+ Intermitterende contact van de handschoen met de chemische stof is mogelijk (voor een totale periode die kleiner is dan de doorbraaktijd) 

= De handschoen kan worden gebruikt tegen chemische spatten 

- Het gebruik van de handschoen wordt niet aanbevolen.

Hoe wordt de degradatie gemeten?

Methode 

Een pleister wordt gesneden van de handschoen en aan de bovenkant van een beker die de teststof. 
De beker wordt op zijn kop gezet; de handschoen in contact komt met het product. 
Na een uur van contact, is de beker weer in de oorspronkelijke positie en een punctie test wordt direct uitgevoerd met behulp van een naald volgens de norm EN 388. 

Resultaat 

Deze test maakt het meten van de tijd (in minuten) die de chemische te breken door de handschoen, in omstandigheden die overeenkomen met een totale onderdompeling van de handschoen. 
De test wordt uitgevoerd bij 30 ° C om de temperatuur van de hand simuleren. 
De test duurt maximaal 8 uur. Indien geen permeatie optreedt,> 480 minuten wordt aangeduid als resultaat. In overeenstemming met de norm EN 374, is de doorbraak tijd vertegenwoordigd in een permeatie-index volgens de volgende tabel: 

Restkracht 

(in Newton) instelwiel <5 5 tot 10 11 tot 15> 15 
Degradatie index 1 2 3 4 

De handschoen met de hoogste index is het meest resistent tegen degradatie.

Hoe kunnen we doordringen meten?

Methode (volgens de norm EN 374-3) 

Een handschoen monster wordt in een test cel vorming van een membraan tussen twee compartimenten. 
De chemische stof in een van de compartimenten wordt gebracht. Het monster vertegenwoordigd door het buitenoppervlak van de handschoen in contact gebracht met de chemicaliën. 
Een vloeistof of gas circuleert in het andere compartiment en wordt periodiek getest om te zien of een van de chemische stof heeft de handschoen doorgedrongen.

Resultaat 

Deze test maakt het meten van de tijd (in minuten) die de chemische te breken door de handschoen, in omstandigheden die overeenkomen met een totale onderdompeling van de handschoen. 
De test wordt uitgevoerd bij 30 ° C om de temperatuur van de hand simuleren. 
De test duurt maximaal 8 uur. Indien geen permeatie optreedt,> 480 minuten wordt aangeduid als resultaat. 
In overeenstemming met de norm EN 374, is de doorbraak tijd vertegenwoordigd in een permeatie-index volgens de volgende tabel:

Doorbraaktijd 

Groter dan (in minuten) 10 30 60 120 240 480 
Permeatie index 1 2 3 4 5 6 

De handschoen met de hoogste index is het meest resistent tegen degradatie. 
Een score van 0 betekent dat de doorbraaktijd is dan of gelijk aan 10 minuten. 

Praktische interpretatie van de chemische bestendigheid van gegevens

Uw Mapa catalogus biedt een gids beschrijft de prestaties van de 5 belangrijkste materialen van die handschoenen zijn gemaakt met betrekking tot een groot aantal chemicaliën. Zo kunt u het materiaal dat, in theorie, is het best aangepast aan uw toepassing te identificeren. 

De chemische weerstand grafieken tonen talrijke verkregen voornamelijk met zuivere oplosmiddelen testresultaten, maar ook met zuren, basen, ontsmettingsmiddelen, etc., en waar de mate van verdunning in water wordt aangegeven. Mapa streeft er voortdurend naar om deze informatie toe te voegen door het regelmatig updaten van de charts met nieuwe testresultaten op de chemicaliën die worden gebruikt door u, de opdrachtgever. 

Deze grafieken kunnen niet worden gedetailleerde gegevens berekenen op complexere producten zoals oplosmiddelmengsels. Neem dan contact op met Mapa Customer Technische Dienst voor informatie over welke handschoenen het meest geschikt is om dergelijke producten. 

De gegevens zijn gebaseerd op de resultaten van de laboratoriumtest en moet niet worden gezien als een bewijs van de prestaties in normale gebruiksomstandigheden. U wordt daarom geadviseerd om een ​​voorlopige test uitvoeren om ervoor te zorgen dat de handschoenen zijn geschikt voor de toepassing? 

Als u wilt weten welke handschoen het meest geschikt is om een ​​chemische toepassing nog niet opgenomen in de Mapa grafieken je moet contact opnemen met de klantenservice technische dienst in uw land en zorgen voor de details als volgt: 

  • Chemische (en) - geven de chemische naam. Vergeet niet om alle chemicaliën die worden gebruikt in een mix te vermelden (voorzien van een Health & Safety datasheet voor het mengsel indien nodig). Geven de temperatuur, het type contact (spat, intermitterend contact, etc.) mechanische weerstand vereist is, warmte, kou, etc. 
  • Andere gevaren: andere chemische contacten (chemische produts, soort contact, ...). 
  • Beperkingen met betrekking tot werkplek: handling (behendigheid, touch gevoeligheid vereist), lengte handschoenen, anti-slip coating, contact met levensmiddelen, enz ...

Wat is het temperatuurbereik van de diverse soorten MAPA handschoenen?

Hieronder vindt u een algemene richtlijn voor de thermische beveiliging van de materialen van MAPA handschoenen:

Butyl: Max 149 °C - Min -37 °C
Fluorelastomeer: Max 249 °C - Min -23 °C
Nitril: Max 138 °C - Min -18 °C
Neopreen: Max 138 °C - Min -26 °C
Natuurlijk rubber: Max 100 °C - Min -43 °C
Polyurethaan: Max 116 °C - Min 0 °C
PVA: Max 166 °C - Min -15 °C
PVC: Max 79 °C - Min -9 °C

Max = Maximale temperatuur waartegen de handschoen bestand is, waarbij deze toch enige isolatie voor de hand biedt.

Min = Minimale temperatuur waarop het polymeer flexibel blijft en toch enige isolatie voor de hand biedt.

De bovengenoemde temperatuurwaarden zijn slechts een algemene richtlijn. Er zijn te veel mogelijke variabelen, zoals de massa van het vastgehouden object, de duur van het contact, de efficiëntie van de materiaalgeleiding, om er maar een paar te noemen.