Waarom worden PBM geregeld?

Alle professioneel handschoenen zijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen en moeten momenteel voldoen aan de Europese richtlijn 89/686.

Het doel van deze Europese richtlijn is het garanderen van veiligheid op de werkplek, zowel voor de gebruiker van PBM als voor volksgezondheid.

Dit betekent dat een PBM het vereiste beschermingsniveau moet bieden, zonder de gezondheid van de gebruiker in gevaar te brengen.

Om deze doelstelling te halen zullen PBM worden gedefinieerd met een Europese geharmoniseerde norm. Dit betreft zowel de beschermingsprestatie van de PBM als het comfort en de tevredenheid van de gebruiker.

Het garandeert ook het vrije verkeer van PBM binnen de Europese Unie zonder het vereiste beschermingsniveau in gevaar te brengen, om concurrentieverstoringen te voorkomen.

Waarom moet de richtlijn worden herzien?

Momenteel: Richtlijn 89/686

De richtlijn is oud. Ze dateert uit 1989: al meer dan 25 jaar oud!

Het is immers niet eenvoudig de richtlijn voor alle EU lidstaten aan te passen aan de nieuwe technologie.

Tijdens de toepassing zijn er echter tekortkomingen en ongerijmheden gebleken. Dit werd omgezet in nationaal recht.

Dit betekent dat de wetgeving inzake PBM in Europa verschilt per land.

 

In de toekomst: verordening 2016/425

De verordening is met ingang van 21 april 2018 van toepassing.

Richtlijn 89/686 wordt op die datum ingetrokken.

Het is voor alle burgers van de EU.

De richtlijn wordt niet omgezet in nationaal recht en is dus identiek in alle landen van de Europese Unie.

De timing van regulering