Bij MAPA PROFESSIONAL streven we ernaar om met positieve acties elke dag vooruitgang te boeken in de richting van onze doelstellingen voor 2025.

In alle bescheidenheid volgen hieronder onze laatste key performance indicators:

33 producten zijn STANDARD 100 door OEKO-TEX gecertificeerd

(in 2022)

50% van ons mechanisch assortiment is afwasbaar
5 Levenscyclusanalyses van onze handschoenen

(in 2022)

100% van onze verpakking is recycleerbaar
22,7 ton plastic verpakkingen bespaard in 2022
100% van onze fabrieken zijn ISO 14001 gecertificeerd

(milieubeheer)

100% van onze fabrieken zijn ISO 9001 gecertificeerd

(kwaliteitsbeheer)

100% van onze fabrieken zijn ISO 45001 gecertificeerd

(beheer van gezondheid en veiligheid op het werk)

-29% minder afval naar de stortplaats gebracht voor onze site te IPOH in Maleisië

2021 vs. 2019

-6% broeikasgasemissies op onze site te IPOH in Maleisië

2020 vs. 2016

63 ton CO2 uit vervoer bespaard

2021 vs. 2019

1,400 liters afval ingezameld tijdens een lokale engagementdag door meer dan 70 vrijwilligers in Frankrijk

(in 2021)

86% Een MVO-rating > dan 86% van alle bedrijven uit onze sector
36% van de leidinggevende posities wordt bekleed door vrouwen

(alle werknemers van MAPA SPONTEX, wereldwijd in 2022)

Contact

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.