VOOR: Norm EN ISO 374 : 2016

NU: Norm EN ISO 374-1: 2016

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën

De norm is gebaseerd op drie testmethodes :

  • Penetratietest in overeenstemming met norm EN 374-2 : 2014
  • Permeatietest in overeenstemming met norm EN 16523-1 : 2015 die norm EN 374-3 vervangt
  • Afbreekbaarheidsproef in overeenstemming met norm EN 374-4 : 2013

Om bescherming te kunnen bieden tegen een chemisch product op de lijst, moeten permeatietests en afbreekbaarheidsproeven worden uitgevoerd. De resultaten van de afbreekbaarheidsproef moeten worden opgenomen in de informatiebrochure.

 

1 pictogram & 3 soorten handschoen

Zes nieuwe chemicaliën werden toegevoegd aan de lijst met schadelijke verbindingen

Norm EN ISO 374-5: 2016

Beschermende handschoenen tegen micro-organismen

De handschoenen moeten slagen voor de permeatie weerstandtests in overeenstemming met de norm EN 374-2 : 2014. De mogelijkheid om bescherming te bieden tegen virussen werd toegevoegd als de handschoen de volgende test onderging, ISO 16604 : 2004 (methode B).

 

Downloaden van de documentatie

Herziening van norm EN 374

Downloaden