We zorgen niet alleen voor mensen, we zorgen ook voor het milieu om ons heen.

Bij Mapa Professional zijn we ons er ten volle van bewust dat respect voor het milieu deel uitmaakt van onze verantwoordelijkheid.

Onze engagementen:

Onze ecologische voetafdruk verkleinen

Wij zijn vastbesloten om de meest verantwoorde grondstoffen te kiezen.

Op productieniveau houden wij toezicht op de ecologische voetafdruk van onze vestigingen en zetten we ons in om die afdruk te verkleinen.

Bovendien zijn onze fabrieken ISO 14001 gecertificeerd (milieubeheer).

Tot slot werken we aan de optimalisering van onze logistiek en zetten wij ons in voor het Fret 21-programma, om onze transportgerelateerde broeikasgasemissies in drie jaar tijd met 5% te verminderen (tegen eind 2022).

Ons initiatief inzake ecologisch ontwerp implementeren

We voerden levenscyclusanalyses (LCA) uit om na te gaan waar onze belangrijkste milieueffecten liggen. Dit stelde ons in staat een schema voor ecologisch ontwerp te ontwikkelen, met goede praktijken die gedurende de hele levenscyclus van het product moeten worden toegepast: grondstoffen, productie, levensduur, einde van de levensduur.

Meer dan 50% van onze mechanische handschoenen zijn wasbaar om een langere levensduur te garanderen en de hoeveelheid afval van onze gebruikers te verminderen. Bovendien is 100% van onze verpakking recycleerbaar en konden we alvast ons gebruik van plastic verpakkingen verminderen via het Optipack-programma*: - 38% van het plastic van onze bestsellers wordt in Maleisië geproduceerd, wat neerkomt op een besparing van 22 ton plastic in 2020.


Onze doelstellingen tegen 2025

Systematiseren van de zoektocht naar duurzamere grondstoffen voor elke nieuwe ontwikkeling en meer in het bijzonder 

  • Een assortiment aanbieden dat volledig is gemaakt van FSC-gecertificeerde latex
  • Gebruik van gerecycleerde PET in 100% van de handschoenen op basis van PET
  • Een reeks handschoenen aanbieden die van materialen op biologische basis zijn gemaakt

 

De ecologische voetafdruk van onze fabrieken verkleinen (sinds 2016) 

  • 20% minder waterverbruik
  • 90% minder afval naar stortplaatsen gevoerd
  • 25% minder energieverbruik
  • 30% minder uitstoot van broeikasgassen

 

Ons verbruik van plastic verminderen 

  • Verdere vermindering van productverpakkingen door de implementatie van het "Optipack"-programma*
  • Herdefiniëren van onze verpakkingsspecificaties

 

De levensduur van onze producten verlengen en gebruiks- en wasgidsen voor gebruikers schrijven 

  • Streven naar 100% wasbare snijbestendige handschoenen

 

Onderzoek naar de verbetering van producten aan het einde van hun levensduur (recycling en donaties) 

 

*Optipack is een programma dat erin bestaat handschoenen in tweeën te vouwen om de verpakking te verkleinen en zo de hoeveelheid gebruikt plastic te verminderen