Openbare voorzieningen

Onder decentrale overheden verstaan wij de lokale overheden (gemeenten), territoriale overheden (departementen en regio's) en lokale gegroepeerde overheden (grootstedelijke gebieden).

Allen hebben een vergelijkbare organisatiestructuur en groeperen een waaier van diverse sectoren: schoonmaakdiensten, de wegonderhoud, groendienst, catering, technisch onderhoud en afvalinzameling en -verwerking.

Door zijn kennis van deze vakgebieden en de daarmee verbonden risico's, heeft Mapa Professional een gamma van veiligheidshandschoenen geselecteerd dat voldoet aan de eisen in bescherming en comfort voor iedere sector om elke operator te voorzien van het meest geschikte beschermingsniveau voor de geselecteerde activiteit.

 

Kies soort werkzaamheden

Kies een bescherming