Omdat ons werk bij Mapa Professional fundamenteel gericht is op de bescherming van mensen, breiden we dit ook uit naar onze werknemers en de omliggende gemeenschappen!

Onze engagementen:

De mensen die onze handschoenen vervaardigen, bescherming bieden en vrijwaren van allerhande risico’s

We investeren voortdurend in veilige en ergonomische werkplekken als onderdeel van onze "Security First"-aanpak.

Al onze werknemers worden opgeleid in de veiligheidsaspecten van hun werk en wij zorgen ervoor dat ze steeds de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Bovendien zijn onze fabrieken ISO 45001 gecertificeerd (beheer van gezondheid en veiligheid op het werk).

Wij hebben ook een strikt ethisch beleid inzake mensenrechten en corruptiebestrijding.

In onze Maleisische fabrieken waren we de eersten die aan de eisen van BSCI of SEDEX, twee instanties die onze productielocaties elk jaar controleren, konden voldoen.

Al onze onderaannemers zijn gebonden aan onze gedragscode en alle onderaannemers in risicogebieden worden jaarlijks gecontroleerd. 

Zorgen voor een zorgzame bedrijfscultuur

Wij bevorderen een zorgzame cultuur, gebaseerd op respect, autonomie en verantwoordelijkheid.

Ons doel is gunstige voorwaarden te scheppen voor de ontplooiing en de ontwikkeling van onze werknemers.

Dit verklaart ons lage personeelsverloop, lange loopbanen binnen ons bedrijf en een sterk ontwikkeld opleidingsbeleid.

Wij voeren een actief sociaal beleid dat verder gaat dan de wettelijke vereisten, ongeacht het land waar wij gevestigd zijn of de functie die we vervullen.

Zo bieden we bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering, een mentorprogramma en een "100%-dekking"-polis voor aanwervingskosten in Maleisië.

Lokaal betrokken raken

Wij hebben een luisterend oor en bouwden een dialoog uit met de lokale autoriteiten en gemeenschappen in de landen waar wij actief zijn.

Wij geven de voorkeur aan grondstoffen en verpakkingen die dicht bij onze fabrieken worden betrokken.

We bieden onze werknemers ook de mogelijkheid om deel te nemen aan plaatselijke filantropische activiteiten om de gemeenschappen in hun omgeving te helpen.


Onze doelstellingen tegen 2025

  • 100% van onze werknemers opleiden in MVO-aangelegenheden
  • Ons aantal werkgerelateerde incidenten in 5 jaar met 40% verminderen (vanaf 2020)

 

Contact

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.