Wat is de norm EN 16350 ?

Deze Europese norm bepaalt de testcondities en -vereisten voor elektrostatische eigenschappen van beschermende handschoenen die in een ATEX-zone (EXplosieve ATmosfeer) worden gebruikt

Testmethode EN 1149-2

Verticale weerstandsmeting : weerstand in Ohm (Ω) door het materiaal tussen twee elektroden op de tegenover elkaar liggende oppervlakken, onder een spanning van 100 +/-5 V.

Testcondities:

•  Relatieve luchtvochtigheid 25 +/- 5%

•  Temperatuur 23  +/- 1 °C

De meting wordt verricht op 5 proefstukken, die alle de verticale weerstandsgrens moeten doorstaan.

Vereisten

De verticale weerstand moet lager zijn dan 108 Ω.

Pictogram

In de nieuwe EN ISO 21420:2020 is een pictogram ingevoerd

Let op: hoe lager de luchtvochtigheid, hoe hoger de verticale weerstand van het proefstuk.

Deze norm is zeer streng aangezien de testconditie 25% relatieve vochtigheid vereist, wat overeenkomt met een droog klimaat dat niet representatief is voor alle werkpleksituaties.

De meeste handschoenen die in ATEX-zones worden gebruikt (nitril/neopreenhandschoenen) voldoen niet aan EN 16350, terwijl ze geen gevaar opleveren voor de eindgebruiker.