DMF

Dimethylformamide (of DMF) een oplosmiddel gebruikt in een verscheidenheid van toepassingen in de chemische industrie. DMF wordt ook gebruikt in het productieproces van handschoenen uit polyurethaan (PU) en derivaten. DMF is een chemische stof die tijdens gebruik kunnen worden ingeademd of via de huid opgenomen. Het is geclassificeerd als schadelijk bij inademing en huidcontact. In geval van langdurige of herhaalde blootstelling kan DMF effecten hebben op de lever. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling zijn vastgelegd in verschillende landen en deze limieten aan te geven maximale concentratie in de lucht waarmee MAPA handschoenen in polyurethaan voldoen.


Terug naar

Contact

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.