Openbare voorzieningen

Onder decentrale overheden verstaan wij de lokale overheden (gemeenten), territoriale overheden (departementen en regio's) en lokale gegroepeerde overheden (grootstedelijke gebieden).

Allen hebben een vergelijkbare organisatiestructuur en groeperen een waaier van diverse sectoren: schoonmaakdiensten, de wegonderhoud, groendienst, catering, technisch onderhoud en afvalinzameling en -verwerking.

Door zijn kennis van deze vakgebieden en de daarmee verbonden risico's, heeft Mapa Professionnel een gamma van veiligheidshandschoenen geselecteerd dat voldoet aan de eisen in bescherming en comfort voor iedere sector om elke operator te voorzien van het meest geschikte beschermingsniveau voor de geselecteerde activiteit.

Kies uw handschoenen voor openbare voorzieningen:

Een selectie van de banen volgens de lokale openbare voorzieningen
Een selectie van de reeks gewijd aan de lokale openbare voorzieningen

Local Authorities

According to your search criterias, Mapa Professionnel suggests the following glove models:

FAQ