Vital 181

Langdurig gebruik en weerstand tegen olie en vet

 • Comfortabele katoenvlokken voering
 • Gechloreerde afwerking voor een betere bescherming van de te hanteren producten
 • Vorige naam : Duo-Nit 181
 • Geschikt voor contact met levensmiddelen

Toepassingen

 • Andere sectoren
  • Reinigen en onderhoud in een natte omgeving
 • Mechanische industrie
  • Monteren van kleine, vette onderdelen

Productinformatie

 • Cat. 3
 • Mechanische gevaren EN 388
  1110X
 • Type B
  Specifieke chemische bescherming EN 374
  KPT
 • Micro-organismen EN 374
Materiaal Natuurlijke latex gemengd met nitril
Kleur Rood
Binnenafwerking Gevlokt
Buitenafwerking Met noppen, gechloreerd
Lengte (cm) 31
Dikte (mm) 0.40
Maat 7 8 9
Verpakking 1 paar/zak
10 paren/zak
100 paren/karton
Waterdichte bescherming - Vital 181 - situation

Bedieningshandleiding

Gebruiksaanwijzing

 • Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
 • Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, thiuraam, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
 • Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
 • Gebruik de handschoenen niet met een chemisch produkt voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website www.mapa-pro.com of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
 • Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
 • Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, buiten direct zonlicht, ver verwijderd van warmtebronnen en elektrische apparatuur.

Wasvoorwaarden

Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:

 • bij gebruik met een oplosmiddel (alcohol enz.) : afwrijven met een droge doek
 • bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek

Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een manier die er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Wetgeving

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

Documentatie

Kies het gewenste type documenten
De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mailadres verzenden of downloaden.

Er wordt een e-mail met de geselecteerde documentatie verzonden

Als uw selectie meer dan één document omvat, wordt een ZIP-archief met de documentatie gemaakt.