Harpon 325

Comfort en veiligheid bij het hanteren van zware, ruwe of gladde voorwerpen in zeer agressieve omgevingen

 • Geschikt voor langdurig dragen, door het comfort van een textielversteviging en goede thermische isolatie
 • Optimale gebruiksduur: hoge weerstand tegen schuren
 • Voorarmbescherming.

Toepassingen

 • Visserij
  • Hanteren van vissen
  • Oesterproductie
  • Werken met bevroren producten
 • Voedingsmiddelenindustrie
  • Visserij
  • Oesterproductie

Productinformatie

 • Cat. 3
 • Mechanische gevaren EN 388
  3141X
 • Type B
  Specifieke chemische bescherming EN 374
  KPT
 • Warmte en vuur EN 407
  X1XXXX
Materiaal Natuurlijk latex
Kleur Oranje
Binnenafwerking Textielversteviging
Buitenafwerking Verstevigde greep
Lengte (cm) 37
Dikte (mm) 1.35
Maat 8 9 10
Verpakking 1 paar/zak
5 paren/doos
50 paren/karton
Waterdichte bescherming - Harpon 325 - situation

Bedieningshandleiding

Gebruiksaanwijzing

 • Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
 • Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen
  te gebruiken.
 • Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
 • Laat de handschoenen niet langer dan de gemeten referentietijd in contact komen met een chemisch middel. Raadpleeg de tabel voor chemische resistentie hieronder of neem contact op met de Technische klantenservice - MAPA PROFESSIONNEL om naar de referentietijd te vragen. Gebruik om en om 2
  paar indien langer contact met een oplosmiddel onvermijdelijk is.
 • Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
 • Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, buiten direct zonlicht, ver verwijderd van warmtebronnen en elektrische apparatuur.

Wasvoorwaarden

Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:

 • bij gebruik met een oplosmiddel (alcohol enz.) : afwrijven met een droge doek
 • bij gebruik met reinigingsmiddelen, zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek

Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Wetgeving

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

Documentatie

Kies het gewenste type documenten
De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mailadres verzenden of downloaden.

Er wordt een e-mail met de geselecteerde documentatie verzonden

Als uw selectie meer dan één document omvat, wordt een ZIP-archief met de documentatie gemaakt.