Kronit 386

Hoogste snij-bescherming voor zwaar werk in droge of vuile omgevingen

 • Uitstekende snij-weerstand (palm, duim en wijsvinger vervaardigd uit para-aramide vezels)
 • Uitstekende levensduur in droge omstandigheden dankzij een schuurbestendige coating
 • Bescherming tegen vocht en goede weerstand tegen olie en vet dankzij de nitrietbekleding

Toepassingen

 • Milieu
  • Sorteren van metaal en plastic afval
 • Mechanische industrie
  • Hanteren van scherp bladmetaal
  • Snijden en stampen van metaal
  • Hanteren van aluminium banden

Productinformatie

 • Cat. 2
 • Mechanische gevaren EN 388
  4431C
 • Warmte en vuur EN 407
  X1XXXX
 • ISO 13997:
  14N (1427g)
Materiaal Nitril
Kleur Groen
Binnenafwerking Textielversteviging van para-aramidevezels
Buitenafwerking Met noppen
Lengte (cm) 24-27
Dikte (mm) NS
Maat 7 9
Verpakking 1 paar/zak
10 paren/karton
Snijbescherming - Kronit 386 - situation

Bedieningshandleiding

Gebruiksaanwijzing

 • Het wordt aangeraden om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik. De omstandigheden op de werkplek kunnen immers afwijken van de "CE"
 • Het gebruik van deze handschoenen wordt afgeraden voor personen die gevoelig zijn voor dithiocarbamaat of thiazool.
 • Zorg voor schone, droge handen alvorens de handschoenen aan te trekken. - Reinig handschoenen die vervuild zijn met olie of vet met een droge doek alvorens uit te trekken.
 • Controleer de handschoenen op snijbeschadiging en scheuren alvorens te hergebruiken.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen licht en vochtigheid.

Wasvoorwaarden

Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een manier die er niet speciaal wordt aangeraden, kan het prestatieniveau veranderen.

Droogomstandigheden

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Wetgeving

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

Documentatie

Kies het gewenste type documenten
De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mailadres verzenden of downloaden.

Er wordt een e-mail met de geselecteerde documentatie verzonden

Als uw selectie meer dan één document omvat, wordt een ZIP-archief met de documentatie gemaakt.