Solo 998

Optimale flexibiliteit en handvaardigheid

Toepassingen

 • Automobiel/mechanische industrie
  • Monteren van kleine, niet vette of olieachtige onderdelen
 • Gezondheid
  • Gebruikelijke taken in ziekenhuizen en klinieken
 • Laboratoria
  • Productie van geneesmiddelen
  • Parmaceutische bereiding
  • Onderzoek, analyse, hanteren van precisie-onderdelen

Productinformatie

 • Cat. 3
 • Type C
  Specifieke chemische bescherming EN 374
 • Micro-organismen EN 374
Materiaal Natuurlijk latex
Kleur Natuur
Binnenafwerking Gechloreerd
Buitenafwerking Glad met genopte vingertoppen
Lengte (cm) 30
Dikte (mm) 0.10
Maat 6 7 8 9
Verpakking 100 handschoenen/doos
1000 handschoenen/karton
Producten voor eenmalig gebruik - Solo 998 - situation

Bedieningshandleiding

Gebruiksaanwijzing

 • Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, thiazool of dithiocarbamaat afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
 • Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
 • Sla de manchet over de kleding heen om doordringen van een vloeistof te voorkomen.
 • Deze handschoenen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.
 • Raak de buitenkant van de handschoenen niet aan wanneer u ze uittrekt. Vouw de manchet terug en trek ze uit terwijl u ze binnenste buiten trekt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen licht en vochtigheid, verwijderd van warmtebronnen en elektrische apparatuur.

Wetgeving

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

Documentatie

Kies het gewenste type documenten
De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mailadres verzenden of downloaden.

Er wordt een e-mail met de geselecteerde documentatie verzonden

Als uw selectie meer dan één document omvat, wordt een ZIP-archief met de documentatie gemaakt.

Chemicaliëngrafiek

Chemisch product CAS # BTT
(minuten)
Permeatie
niveau
Standaard Degradatie
niveau
Beoordeling
2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 1 0 EN 374-3:2003 NT
NA
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 1 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Ethanol 95% 64-17-5 1 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 24 1 EN 374-3:2003 NT
NA
n-Butanol 99% 71-36-3 1 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Nitric acid 68% 7697-37-2 15 1 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
t-Butanol 99% 75-65-0 2 0 EN 374-3:2003 NT
NA

* niet-genormaliseerd resultaat

Algemene beoordeling van chemische bescherming

De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.

Gebruikt voor hoge chemische blootstelling of chemische onderdompeling, beperkt tot BTT op basis van een werkdag.

Gebruikt voor herhaald chemisch contact, beperkt tot een totale chemische blootstelling van bijv.: accumulatieve BTT op basis van een werkdag.

Alleen spatbescherming, bij chemische blootstelling moeten de handschoenen worden weggegooid en moeten zo snel mogelijk nieuwe handschoenen worden gedragen.

Niet aanbevolen, deze handschoenen worden geschikt bevonden om met deze chemische stof te werken.

NT: Niet getest

NA: Niet van toepassing want onvoldoende getest (alleen resultaten m.b.t. degradatie OF permeatie)

De gegevens van chemische testen in de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden, wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd, zoals concentratie en temperatuur, dikte van de handschoenen en hergebruik, kunnen ook andere factoren van invloed zijn op de prestatie. Ook andere vereisten van de handschoenen, zoals lengte, vingergevoeligheid, weerstand tegen snijden, schuren, perforatie en scheuren, of grip moeten in aanmerking worden genomen bij het maken van uw definitieve keuze.