Harpon 319

Comfort, verbeterde veiligheid en uitstekende greep in natte of droge omgevingen

 • Buitengewoon comfortabele textielversteviging (geen naden op de raakoppervlakken)
 • Uitstekende flexibiliteit van natuurlijk latex
 • Goede thermische isolatie

Specifieke kenmerken

Verstevigde greep voor beter hanteren

Toepassingen

 • Milieu
  • Bosbouw
  • Hanteren van prikkeldraad
  • Onderhoud openbare groenzones
  • Afvalinzameling
 • Andere sectoren
  • Houtbewerking
  • Verspreiding van meststoffen
  • Steenhouwerij
  • Glasbewerking

Productinformatie

 • Cat. 2
 • Mechanische gevaren EN 388
  3131X
 • Warmte en vuur EN 407
  X1XXXX
Materiaal Natuurlijk latex
Kleur Oranje
Binnenafwerking Textielversteviging
Buitenafwerking Verstevigde greep
Lengte (cm) 25-27
Dikte (mm)
Maat 7 8 9
Verpakking 1 paar/zak
5 paren/doos
50 paren/karton
Handlingbescherming - Harpon 319 - situation

Bedieningshandleiding

Gebruiksaanwijzing

 • Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
 • Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
 • Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, buiten direct zonlicht, ver verwijderd van warmtebronnen en elektrische apparatuur.

Wasvoorwaarden

Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Wetgeving

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

Documentatie

Kies het gewenste type documenten
De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mailadres verzenden of downloaden.

Er wordt een e-mail met de geselecteerde documentatie verzonden

Als uw selectie meer dan één document omvat, wordt een ZIP-archief met de documentatie gemaakt.