UltraNeo 341

Comfort met standaard chemische bescherming

 • Geschikt voor langdurig gebruik, groter comfort door textielversteviging
 • Langere gebruiksduur voor zwaar werk: goede mechanische weerstand
 • Voorarmbescherming.
 • Vorige naam : Neotex 341

Toepassingen

 • Automobiel/mechanische industrie
  • Accu, pomp en compressor productie
 • Chemische industrie
  • Chemische behandeling van metalen
  • Hanteren en transport van chemische producten
 • Andere sectoren
  • Industriële reiniging, onderhoud
  • Houtbehandeling

Productinformatie

 • Cat. 3
 • Mechanische gevaren EN 388
  2121X
 • Type A
  Specifieke chemische bescherming EN 374
  ACLMNS
 • Micro-organismen EN 374
 • Warmte en vuur EN 407
  X1XXXX
Materiaal Neopreen en natuurlijk latex
Kleur Zwart
Binnenafwerking Textielversteviging
Buitenafwerking Glad
Lengte (cm) 38
Dikte (mm) 1.45
Maat 8 9 10 11
Verpakking 1 paar/zak
5 paren/doos
50 paren/karton
Chemische bescherming - UltraNeo 341 - situation

Bedieningshandleiding

Gebruiksaanwijzing

 • Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
 • Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, thiuraam, thiazool, thioureum of dithiocarbamaat afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
 • Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
 • Gebruik de handschoenen niet met een chemisch produkt voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website www.mapa-pro.com of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
 • Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
 • Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, op een temperatuur boven 5°C.

Wasvoorwaarden

Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:

 • bij gebruik met verf; pigmenten of inkt: afwrijven met een vochtige doek met een passend
  oplosmiddel en vervolgens met een droge doek
 • bij gebruik met een oplosmiddel (verdunner enz.) : afwrijven met een droge doek
 • bij gebruik met een zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek

Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een andere manier kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Wetgeving

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

Documentatie

Kies het gewenste type documenten
De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mailadres verzenden of downloaden.

Er wordt een e-mail met de geselecteerde documentatie verzonden

Als uw selectie meer dan één document omvat, wordt een ZIP-archief met de documentatie gemaakt.

Chemicaliëngrafiek

Chemisch product CAS # BTT
(minuten)
Permeatie
niveau
Standaard Degradatie
niveau
Beoordeling
Acetic acid 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
Acetonitrile 99% 75-05-8 82 3 EN 16523-1:2015 3
++
Cyclohexane 99% 110-82-7 66 3 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrofluoric Acid 10% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Hydrofluoric Acid 49% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
Hydrogen peroxide 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Methanol 99% 67-56-1 421 5 EN 16523-1:2015 3
++
n-Heptane 99% 142-82-5 54 2 EN 374-3:2003 NT
NA
Nitric acid 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 2
+
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 162 4 EN 16523-1:2015 3
++

* niet-genormaliseerd resultaat

Algemene beoordeling van chemische bescherming

De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.

Gebruikt voor hoge chemische blootstelling of chemische onderdompeling, beperkt tot BTT op basis van een werkdag.

Gebruikt voor herhaald chemisch contact, beperkt tot een totale chemische blootstelling van bijv.: accumulatieve BTT op basis van een werkdag.

Alleen spatbescherming, bij chemische blootstelling moeten de handschoenen worden weggegooid en moeten zo snel mogelijk nieuwe handschoenen worden gedragen.

Niet aanbevolen, deze handschoenen worden geschikt bevonden om met deze chemische stof te werken.

NT: Niet getest

NA: Niet van toepassing want onvoldoende getest (alleen resultaten m.b.t. degradatie OF permeatie)

De gegevens van chemische testen in de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden, wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd, zoals concentratie en temperatuur, dikte van de handschoenen en hergebruik, kunnen ook andere factoren van invloed zijn op de prestatie. Ook andere vereisten van de handschoenen, zoals lengte, vingergevoeligheid, weerstand tegen snijden, schuren, perforatie en scheuren, of grip moeten in aanmerking worden genomen bij het maken van uw definitieve keuze.