UltraNeo 341

Comfort met standaard chemische bescherming

 • Geschikt voor langdurig gebruik, groter comfort door textielversteviging
 • Langere gebruiksduur voor zwaar werk: goede mechanische weerstand
 • Voorarmbescherming.
 • Vorige naam : Neotex 341

Toepassingen

 • Automobiel/mechanische industrie
  • Accu, pomp en compressor productie
 • Chemische industrie
  • Chemische behandeling van metalen
  • Hanteren en transport van chemische producten
 • Andere sectoren
  • Industriële reiniging, onderhoud
  • Houtbehandeling

Productinformatie

 • Cat. 3
 • Mechanische gevaren EN 388
  2121X
 • Type A
  Specifieke chemische bescherming EN 374
  ACLMNS
 • Micro-organismen EN 374
 • Warmte en vuur EN 407
  X1XXXX
Materiaal Neopreen en natuurlijk latex
Kleur Zwart
Binnenafwerking Textielversteviging
Buitenafwerking Glad
Lengte (cm) 38
Dikte (mm) 1.45
Maat 8 9 10 11
Verpakking 1 paar/zak
5 paren/doos
50 paren/karton
Chemische bescherming - UltraNeo 341 - situation

Bedieningshandleiding

Gebruiksaanwijzing

 • Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
 • Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, thiuraam, thiazool, thioureum of dithiocarbamaat afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
 • Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
 • Gebruik de handschoenen niet met een chemisch produkt voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website www.mapa-pro.com of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
 • Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
 • Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, op een temperatuur boven 5°C.

Wasvoorwaarden

Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:

 • bij gebruik met verf; pigmenten of inkt: afwrijven met een vochtige doek met een passend
  oplosmiddel en vervolgens met een droge doek
 • bij gebruik met een oplosmiddel (verdunner enz.) : afwrijven met een droge doek
 • bij gebruik met een zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek

Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een andere manier kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Wetgeving

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

Documentatie

Kies het gewenste type documenten
De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mailadres verzenden of downloaden.

Er wordt een e-mail met de geselecteerde documentatie verzonden

Als uw selectie meer dan één document omvat, wordt een ZIP-archief met de documentatie gemaakt.