Fluotex 344

Comfort en flexibiliteit voor langdurig gebruik

 • Hoge mechanische weerstand en langdurig gebruik, dankzij de textielversteviging
 • Bewegingsvrijheid: goede flexibiliteit van de handschoen

Specifieke kenmerken

Verbeterd comfort voor lange taken, dankzij de katoenen tricot voering

Toepassingen

 • Andere sectoren
  • Beheersen van sitevervuiling
  • Afdrukken
  • Petrochemische raffinaderij
  • Noodinterventies bij chemische incidenten
 • Mechanische industrie
  • Ontvetten en etsen van metaal
 • Chemische industrie
  • Chemische behandelingen (oplosmiddelen)
  • Productie van hars en kleefstoffen
  • Productie van verf en vernis
  • Hanteren en transport van chemische producten (oplosmiddelen)
  • Galvanoplasty

Productinformatie

 • Cat. 3
 • Mechanische gevaren EN 388
  4241
 • Specifieke chemische bescherming EN 374
  ACDEFGJKL
 • Micro-organismen EN 374
 • Warmte en vuur EN 407
  X1XXXX
Materiaal Fluorelastomeer
Kleur Zwart
Binnenafwerking Textielversteviging
Buitenafwerking Glad
Lengte (cm) 37
Dikte (mm) 1.5
Maat 9 10
Verpakking 1 paar/zak
1 paar/karton
Chemische bescherming - Fluotex 344 - situation

Bedieningshandleiding

Gebruiksaanwijzing

 • Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
 • Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
 • Gebruik deze handschoenen niet naast bewegende machines.
 • Controleer de handschoenen op defecten voordat u ze gebruikt.
 • Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
 • Gebruik de handschoenen niet met een chemisch produkt voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website www.mapa-pro.com of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
 • Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
 • Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen vochtigheid en warmte.

Wasvoorwaarden

Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:

 • bij gebruik met verf; pigmenten of inkt: afwrijven met een vochtige doek met een passend oplosmiddel en vervolgens met een droge doek.
 • bij gebruik met een oplosmiddel (verdunner enz.) afwrijven met een droge doek
 • bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek

Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Wetgeving

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat meer dan 0,1% van 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) fenol, ethoxylated volgens Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Documentatie

Kies het gewenste type documenten
De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mailadres verzenden of downloaden.

Er wordt een e-mail met de geselecteerde documentatie verzonden

Als uw selectie meer dan één document omvat, wordt een ZIP-archief met de documentatie gemaakt.

Chemicaliëngrafiek

Chemisch product CAS # BTT
(minuten)
Permeatie
niveau
Standaard Degradatie
niveau
Beoordeling
1,1,1-Trichloroethane 99% 71-55-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
1,2 - dichloroethane 99% 107-06-2 289 5 ASTM F739 4
++
2,2,2-Trifluoroethanol 99% 75-89-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
Acetone 99% 67-64-1 11 0 ASTM F739 1
-
Acetonitrile 99% 75-05-8 46 2 EN 374-3:2003 1
-
Acrylic acid 95% 79-10-7 254 5 EN 374-3:2003 NT
NA
Acrylic acid 99% 79-10-7 NT NT 3
NA
Ammonia 99% 7664-41-7 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Benzene 99% 71-43-2 494 6 ASTM F739 4
++
Butyl Acetate 99% 123-86-4 37 2 ASTM F739 1
-
Carbon disulfide 99% 75-15-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Carbon Tetrachloride 99% 56-23-5 480 6 ASTM F739 NT
NA
Chlorine 100% 7782-50-5 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Chlorobenzene 99% 108-90-7 480 6 ASTM F739 4
++
Chloroform 99% 67-66-3 480 6 ASTM F739 4
++
Cyclohexane 99% 110-82-7 480 6 ASTM F739 4
++
Dichloromethane (Methylene Chloride) 99% 75-09-2 37 2 EN 374-3:2003 3
+
Diethylamine 98% 109-89-7 74 3 EN 374-3:2003 3
++
Dimethylformamide 99% 68-12-2 45 2 ASTM F739 1
-
Ether (Diethyl Ether) 99% 60-29-7 NT NT 3
NA
Ethyl acetate 99% 141-78-6 17 1 ASTM F739 1
-
Ethyl benzene 99% 100-41-4 480 6 ASTM F739 4
++
Furfural 99% 98-01-1 133 3 ASTM F739 NT
NA
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 NT
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 NT
NA
Hydrogen chloride 99% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Iodomethane (Methyl Iodide) 99% 74-88-4 349 5 ASTM F739 NT
NA
Methanol 85% 67-56-1 NT NT 4
NA
Methanol 99% 67-56-1 219 4 EN 374-3:2003 4
++
Methyl Acrylate 99% 96-33-3 19 1 ASTM F739 NT
NA
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% 78-93-3 13 1 ASTM F739 1
-
n-Heptane 99% 142-82-5 480 6 EN 374-3:2003 4
++
n-hexane 95% 110-54-3 480 6 ASTM F739 4
++
N-N dimethyl acetamide 99% 127-19-5 55 2 ASTM F739 1
-
Nitric acid 10% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Nitric acid 100% 7697-37-2 144 4 EN 374-3:2003 NT
NA
Nitric acid 20% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Nitric acid 40% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Nitric acid 50% 7697-37-2 NT NT 4
NA
Pentane 99% 109-66-0 480 6 ASTM F739 4
++
Phenol 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
Phenol 99% 108-95-2 NT NT 4
NA
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Styrene 99% 100-42-5 480 6 ASTM F739 4
++
Sulfuric acid 10% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 40% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 50% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% 127-18-4 480 6 ASTM F739 NT
NA
Tetrahydrofurane 99% 109-99-9 8 0 ASTM F739 1
-
Toluene 99% 108-88-3 480 6 EN 374-3:2003 4
++
Trichloroethylene 99% 79-01-6 480 6 ASTM F739 NT
NA
Vinyl acetate 99% 108-05-4 17 1 ASTM F739 NT
NA
Xylene 99% 1330-20-7 480 6 ASTM F739 4
++

* niet-genormaliseerd resultaat

Algemene beoordeling van chemische bescherming

De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.

Gebruikt voor hoge chemische blootstelling of chemische onderdompeling, beperkt tot BTT op basis van een werkdag.

Gebruikt voor herhaald chemisch contact, beperkt tot een totale chemische blootstelling van bijv.: accumulatieve BTT op basis van een werkdag.

Alleen spatbescherming, bij chemische blootstelling moeten de handschoenen worden weggegooid en moeten zo snel mogelijk nieuwe handschoenen worden gedragen.

Niet aanbevolen, deze handschoenen worden geschikt bevonden om met deze chemische stof te werken.

NT: Niet getest

NA: Niet van toepassing want onvoldoende getest (alleen resultaten m.b.t. degradatie OF permeatie)

De gegevens van chemische testen in de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden, wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd, zoals concentratie en temperatuur, dikte van de handschoenen en hergebruik, kunnen ook andere factoren van invloed zijn op de prestatie. Ook andere vereisten van de handschoenen, zoals lengte, vingergevoeligheid, weerstand tegen snijden, schuren, perforatie en scheuren, of grip moeten in aanmerking worden genomen bij het maken van uw definitieve keuze.