Alto 299

Uitstekende mechanische prestatie voor langdurige chemische bescherming

 • Langere gebruiksduur en goede impactbescherming, dankzij de dikte van het materiaal
 • Vorige naam : Industrial 299

Toepassingen

 • Andere sectoren
  • Onderhoud in een natte omgeving
 • Mechanische industrie
  • Onderhoud in een natte omgeving (water, olie, vet, koolwaterstoffen)
 • Bouw (verwarming/loodgieter)
  • Saneren en schoonmaken van sceptische tanks

Productinformatie

 • Cat. 3
 • Mechanische gevaren EN 388
  3121X
 • Type A
  Specifieke chemische bescherming EN 374
  AKLMPT
 • Micro-organismen EN 374
Materiaal Natuurlijk latex
Kleur Oranje
Binnenafwerking Gevlokt
Buitenafwerking Reliëftextuur
Lengte (cm) 31
Dikte (mm) 0.90
Maat 7 8 9 10
Verpakking 1 paar/zak
5 paren/doos
50 paren/karton
Chemische bescherming - Alto 299 - situation
Chemische bescherming - Alto 299 - situation
Chemische bescherming - Alto 299 - situation

Bedieningshandleiding

Gebruiksaanwijzing

 • Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"- type tests.
 • Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
 • Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
 • Gebruik de handschoenen niet met een chemisch produkt voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website www.mapa-pro.com of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
 • Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
 • Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, buiten direct zonlicht, ver verwijderd van warmtebronnen en elektrische apparatuur.

Wasvoorwaarden

Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:

 • bij gebruik met een oplosmiddel (keton enz.) : afwrijven met een droge doek
 • bij gebruik met zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek
  Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een manier die er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

Wetgeving

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

Documentatie

Kies het gewenste type documenten
De documentatie verzenden of downloaden

U kunt de documentatie naar een e-mailadres verzenden of downloaden.

Er wordt een e-mail met de geselecteerde documentatie verzonden

Als uw selectie meer dan één document omvat, wordt een ZIP-archief met de documentatie gemaakt.

Chemicaliëngrafiek

Chemisch product CAS # BTT
(minuten)
Permeatie
niveau
Standaard Degradatie
niveau
Beoordeling
2-Propanol (Isopropanol) 99% 67-63-0 64 3 EN 374-3:2003 NT
NA
Acetone 99% 67-64-1 19 1 EN 374-3:2003 NT
NA
Dimethylformamide 99% 68-12-2 127 4 EN 374-3:2003 4
++
Ethanol 95% 64-17-5 70 3 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Hydrochloric acid 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Methanol 99% 67-56-1 42 2 EN 374-3:2003 NT
NA
Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% 78-93-3 11 1 EN 374-3:2003 NT
NA
n-hexane 95% 110-54-3 2 0 EN 374-3:2003 NT
NA
N-N dimethyl acetamide 99% 127-19-5 41 2 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Sodium hydroxide 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 NT
NA
Styrene 99% 100-42-5 9 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Sulfuric acid 96% 7664-93-9 155 4 EN 374-3:2003 NT
NA
Toluene 99% 108-88-3 6 0 EN 374-3:2003 NT
NA
Xylene 99% 1330-20-7 8 0 EN 374-3:2003 NT
NA

* niet-genormaliseerd resultaat

Algemene beoordeling van chemische bescherming

De beoordeling van de bescherming houdt rekening met de invloed van zowel permeatie als degradatie in een poging om gebruikers een algemene richtlijn te verstrekken wanneer zij onze handschoenen gebruiken met specifieke chemicaliën.

Gebruikt voor hoge chemische blootstelling of chemische onderdompeling, beperkt tot BTT op basis van een werkdag.

Gebruikt voor herhaald chemisch contact, beperkt tot een totale chemische blootstelling van bijv.: accumulatieve BTT op basis van een werkdag.

Alleen spatbescherming, bij chemische blootstelling moeten de handschoenen worden weggegooid en moeten zo snel mogelijk nieuwe handschoenen worden gedragen.

Niet aanbevolen, deze handschoenen worden geschikt bevonden om met deze chemische stof te werken.

NT: Niet getest

NA: Niet van toepassing want onvoldoende getest (alleen resultaten m.b.t. degradatie OF permeatie)

De gegevens van chemische testen in de algemene beoordeling van de chemische bescherming mogen niet gebruikt worden als absolute basis bij de keuze van handschoenen. De werkelijke gebruiksomstandigheden kunnen de prestaties van de handschoenen beïnvloeden, wat tot andere resultaten dan bij de laboratoriumtesten kan leiden. Naast chemische contacttijd, zoals concentratie en temperatuur, dikte van de handschoenen en hergebruik, kunnen ook andere factoren van invloed zijn op de prestatie. Ook andere vereisten van de handschoenen, zoals lengte, vingergevoeligheid, weerstand tegen snijden, schuren, perforatie en scheuren, of grip moeten in aanmerking worden genomen bij het maken van uw definitieve keuze.