Chemische bescherming

Chemische gevaren zijn niet beperkt tot de chemische industrie. Veel mensen in verschillende sectoren worden geconfronteerd met chemische gevaren bij het hanteren minder agressieve producten, zoals oliën, zuren, oplosmiddelen, etc. Meer dan 100.000 chemische stoffen worden ingedeeld en kunnen worden geïdentificeerd door hun unieke CAS nummer.

Het kiezen van een veiligheidshandschoen die de juiste bescherming zal bieden voor elke toepassing, is een complexe taak,waarvoor een aantal parameter nodig zijn, zoals: de chemische familie van het gebruikte product, de contacttijd, de vereiste vingervaardigheid, de daaraan verbonden risico's, enz.

Om aan uiteenlopende gevaarlijke situaties te weerstaan, biedt MAPA een brede waaier van beschermende handschoenen, ontworpen uit polymeren, die, dankzij hun intrinsieke aard, verschillend zullen reageren op hetzelfde chemische product.

Kies de juiste handschoen voor:

Bepaal tot welke groep chemische producten de substantie waarmee u werkt, behoort. U kunt het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant van chemische producten gebruiken om u hierbij te helpen. (De juiste groep staat aangegeven bij het belangrijkste bestanddeel van de stof).
Bepaal het meest geschikte materiaal voor uw specifieke toepassing.

Wist u dat?

Om de prestatie van elastomeren en plastics te kenmerken die worden gebruikt om veiligheidshandschoenen te maken, worden tests uitgevoerd om het gedrag van materialen te bekijken wanneer ze worden geconfronteerd met verschillende chemische producten. De tests meten:

De permeatietijd voor een bepaald chemisch product, dat wil zeggen de tijd die het product nodig heeft om op moleculair niveau in de handschoen door te dringen. In sommige gevallen wordt de handschoen niet zichtbaar beschadigd.

De degradatie-index van de handschoen in contact met een bepaald chemisch product, dat wil zeggen het degradatieniveau van de handschoen dat te constateren is door een wijziging van de fysieke eigenschappen ervan (zacht of hard worden, enz.).

MAPA Professionnel houdt rekening met deze verschillende parameters voor het bepalen van de relatieve prestatie van de verschillende handschoenen en helpt u zo de beste keuze te maken.