Norm EN 374 - Chemische risico's

Downloaden herziening van norm EN 374

  • pdf 4.3 M

    Beschrijving

> Norm EN ISO 374 : 2016

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen.

 
 

Voor : Norm EN 374-1:2003

Chemische bescherming

Basisbescherming

Handschoenen bestand tegen permeatie (EN 374-2 : 2003)

Specieke bescherming

• Handschoenen bestand tegen permeatie (EN 374-2 : 2003)

• Permeatietests (EN 374-3 : 2003) : penetratietijd ≥ 30 min voor ten minste drie van de twaalf producten

Bescherming tegen micro-organismen (bacteriën en schimmels)

• Handschoenen bestand tegen permeatie (EN 374-2 : 2003)

• AQL : minstens niveau 2 (AQL = acceptabel kwaliteitsniveau)

Nu : Norm EN ISO 374-1: 2016

Beschermende handschoenen tegen chemicaliën

De norm is gebaseerd op drie testmethodes :

• Penetratietest in overeenstemming met norm EN 374-2 : 2014

• Permeatietest in overeenstemming met norm EN 16523-1 : 2015 die norm EN 374-3 vervangt

• Afbreekbaarheidsproef in overeenstemming met norm EN 374-4 : 2013

Afbreekbaarheidsproef (afname van de fysieke kenmerken van de handschoen als deze in contact komt met het chemisch product) in overeenstemming met EN 374-4 : 2013

Om bescherming te kunnen bieden tegen een chemisch product op de lijst, moeten permeatietests en afbreekbaarheidsproeven worden uitgevoerd. De resultaten van de afbreekbaarheidsproef moeten worden opgenomen in de informatiebrochure.

Zes nieuwe chemicaliën werden toegevoegd aan de lijst met schadelijke verbindingen

Norm EN ISO 374-5: 2016

Beschermende handschoenen tegen micro-organismen

De handschoenen moeten slagen voor de permeatie weerstandtests in overeenstemming met de norm EN 374-2 : 2014. De mogelijkheid om bescherming te bieden tegen virussen werd toegevoegd als de handschoen de volgende test onderging, ISO 16604 : 2004 (methode B).

 

 

Voor handschoenen die bescherming

bieden tegen bacteriën en schimmels.

 

 

Voor handschoenen die bescherming bieden

tegen bacteriën, schimmels en virussen.